Back to Top

معبد ویشنو دوی

معبد ویشنو دوی یکی از اصلی ترین و مقدس ترین معابد پارواتی یا شاکتی است. این معبد زیبا در میان ارتفاعات خوش منظره ویشنو دوی در جامو و کشمیر هند قرار دارد. ویشنو دوی که به ماتارانی و ویشناوی نیز مشهور است، بسیار موردم احترام و ستایش هندیان است.

ادامه مطلب: معبد ویشنو دوی

مسیر کوهستانی ناتولا

این مسیر کوهستانی در 52 کیلومتری گانگتوک، قرار دارد و جاده ابریشم معروف از آن می گذرد. این مسیر یک جاده تجاری بین هند و تبت بود. این مسیر برای حمل ابریشم، طلا و بسیاری کالاهای دیگر از تبت به هند بود و در عوض لوازم زندگی روزانه به هند آورده می شد. 

ادامه مطلب: مسیر کوهستانی ناتولا

معبد لوتوس

معبد لوتوس یا معبد نیلوفر آبی که مادر تمام معابد هند به حساب می آید در شهر دهلی نو و در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری هندوستان قرار دارد. ساخت این معبد توسط یک معمار ایرانی به نام فریبرز صهبا انجام شده است و به علت شکل آن که شبیه به گل نیلوفر است، به این نام نامگذاری شده است. نیلوفر آبی در فرهنگ هند نماد عبادت است. 

ادامه مطلب: معبد لوتوس