با گذراندن برنامه تعطیلات خود در هتل های لوکس هند تجربه ای فوق العاده از صمیمیت هند و امکانات آن برای خود رقم بزنید. در ادامه چند مورد از این هتل های لوکس را به شما معرفی خواهیم کرد: