زیارتگاه بهره ها بمبئی

زیارتگاه بهره ها در واقع مقبره دکتر سید ابومحمد طاهر سیف الدین ، پنجاه و یکمین دایی مطلق فرق بهره ها ست در منطقه بندی بازار شهر بمبئی قرار دارد. بنای این مقبره در سال 1975 ميلادي توسط یک معمار مصری تکمیل و تمام دیوارهای آن از سنگ سفید ساخته شده است.


داخل این مقبره 114 نوع بسم الله الرحمن الرحیم بر روی سنگ های قیمتی مانند الماس، لول، مرجان و غیره نوشته شده است. شعرهای نوشته شده توسط دکتر طاهر سیف الدین که تعدادی از آن بدون نقطه و بدون الف نوشته شده بر دیوار های مقبره کنده کاری شده و خود نمایی میکند .
safareindia.com