ثبت شرکت در هند

کسب و کار در کشورهای با زیر ساخت مناسب یکی از علایق تجار و بازرگانان محسوب می شود.کشور هند یکی از این کشورهاست که با بوجود آوردن زیرساختهای مناسب زمینه های متعددی را برای سرمایه گزاری فراهم نموده اند است.سایت سفر هند با برشمردن شرایط ثبت شرکت در هندوستان می کوشد راهنماییهای ارزنده ای را در اختیار بازرگانان قرار دهد:

 

ثبت شرکت در کشور تایلند شامل مراحل زیر می باشد:
• مرحله اول یک اسم برای شرکت رزرو کنید که شما می توانید حداقل سه اسم مختلف را برای شرکت خود انتخاب نمایید و از طریق اداره ثبت شرکت های هندوستان قابل قبول بودن یکی از آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و رزرو می گردد.

• مرحله دوم پرونده تفاهم نامه ی انجمن شرکت یا همان MOA هست.

• مرحله سوم و چهارم ثبت آی دی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می باشد .( TAX & VAT)

• مرحله پنجم بازکردن حساب بانکی مختص شرکت

• مرحله ششم اقدام برای گرفتن مجوز کار می باشد ، مجوز کار برای افراد خارجی الزامی می باشد.

• اقدام برای گرفتن مجوز کار می باشد ، مجوز کار برای افراد خارجی الزامی می باشد.

ثبت شرکت در تایلند برای کسانی که مقیم کشور هندوستان می باشند بسیار ساده و کلیه مراحل فوق از طریق اینترنت انجام می گردد. توجه داشته با شید اسیر تبلیغات افراد سود نشوید .