Back to Top

تور ترکیبی هند در اردیبهشت ماه

تور ترکیبی هند در اردیبهشت ماه 94

3 شب دهلی +2 شب آگرا + 2 شب جیپور

اعتبار تور : از 19 اردیبهشت تا 12 خرداد

اقامت در هتل های 4 ستاره:

پارک این دهلی-اوتکارش آگرا - پارادایز جیپور

خط هوایی : ماهان ایر

قیمت تور :1940000 تومان

ادامه مطلب: تور ترکیبی هند در اردیبهشت ماه