تورترکیبی هند ویژه دیماه 93

3 شب دهلی +2 شب آگرا + 2 شب جیپور

مدت تور : 7 شب و 8 روز

تاریخ آغاز تور : 26 دی 93

تاریخ اعتبار تور: 1 اسفند 93

اقامت در هتل های 4 ستاره:

پارک این دهلی-اوتکاش آگرا - پارادایز جیپور

خط هوایی : ماهان ایر

قیمت تور :1870000 تومان