Back to Top

بلیط هواپیما تهران بمبئی با پرواز ایرعربیا

بلیط هواپیما تهران بمبئی با پرواز ایر عربیا

برای سفر به بمبئی هند از سمت تهران و یا برعکس ، ایرلین ایر عربیا یکی از گزینه های مناسب است که  اطلاعات پرواز آن در زیر آمده است:

بلیط هواپیما بمبئی با پرواز ایرعربیا

مبدا : تهران

مقصد : بمبئی

ساعت پرواز تهران تا بمبئی  5 ساعت و 5 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا بمبئی  2802 کیلومتر                                                                    

قیمت بلیط هواپیما بمبئی با هواپیمایی ایرعربیا 19،693،000 ریال                       

http://safareindia.com

بلیط هواپیما تهران بمبئی با پرواز ایران ایر

بلیط هواپیما تهران بمبئی با پرواز ایران ایر

برای سفر به بمبئی هند از سمت تهران و یا برعکس ، ایرلاین ایران ایر یکی از گزینه های مناسب است که  اطلاعات پرواز آن در زیر آمده است:

بلیط هواپیما بمبئی با پرواز ایران ایر

مبدا : تهران

مقصد : بمبئی

ساعت پرواز تهران تا بمبئی  3 ساعت و 45 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا بمبئی  2802 کیلومتر                                                                    

قیمت بلیط هواپیما بمبئی با هواپیمایی ایران ایر 11,951,000 ریال                       

http://safareindia.com

بلیط هواپیما تهران بمبئی پرواز الاتحاد

بلیط هواپیما تهران بمبئی با پرواز الاتحاد

برای سفر به بمبئی هند از سمت تهران و یا برعکس ، ایر لین الاتحاد یکی از گزینه های مناسب است که  اطلاعات پرواز آن در زیر آمده است:

بلیط هواپیما بمبئی با پرواز الاتحاد

مبدا : تهران

مقصد : بمبئی

ساعت پرواز تهران تا بمبئی  5 ساعت و 20 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا بمبئی  2802 کیلومتر                                                                    

قیمت بلیط هواپیما بمبئی با هواپیمایی الاتحاد  17،150،000 ریال                       

http://safareindia.com

بلیط هواپیما تهران بمبئی پرواز قطری

بلیط هواپیما تهران به بمبئی با پرواز قطری

برای سفر به هند و شهر زیبای بمبئی یکی از خطوط پیشنهادی ما ایرلاین قطری می باشد. پرواز این خط از تهران به سهولت انجام می شود که اطلاعات دقیقتر در مورد این پرواز به شرح زیر است :

بلیط هواپیما بوبئی با پرواز قطری

مبدا : تهران

مقصد : بمبئی

ساعت پرواز تهران تا بمبئی   3  ساعت و 59 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا بمبئی    2802 کیلومتر

قیمت بلیط هواپیما بمبئی با هواپیمایی قطری  17،671،600 ریال

http://safareindia.com

بلیط هواپیما تهران بمبئی پرواز امارات

بلیط هواپیما تهران بمبئی با پرواز امارات

اگر قصد سفر از تهران به بمبئی و بالعکس را دارید ، می توانید از ایر لاین امارات استفاده کنید. این خط به صورت زیر سال ها در حال جابجایی مسافران است:

بلیط هواپیما بمبئی با پرواز امارات

مبدا : تهران

مقصد : بمبئی

ساعت پرواز تهران تا بمبئی  5  ساعت و 10 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا بمبئی  2802 کیلومتر

قیمت بلیط هواپیما بمبئی با هواپیمایی امارات 23,000,000  ریال

http://safareindia.com

صفحه1 از2