Back to Top

اجاره اتومبیل با راننده در هندوستان

اجاره اتومبیل با راننده در هندوستان

اجاره کردن یک اتومبیل به همراه راننده آن می‌تواند در ابتدای امر بسیار لوکس جلوه کند اما در واقع این روش یکی از گزینه‌های محبوب و مقرون ‌به ‌صرفه به‌حساب می‌آید. رانندگی کردن افراد غیر ب.می و محلی در هندوستان به‌هیچ وجه توصیه نمی‌شود زیرا اهالی این کشور معمولا احترام بسیار کمی را برای قوانین رانندگی قائل هستند و هرگز با استانداردهای غربی رانندگی نمی کنند. خودروها در دو نوع خودروهای کولردار و خودروهای عادی، قابل انتخاب هستند. خودروهای قدیمی هندی با نام آمباسیدور در همه‌جا حضور دارند.

ادامه مطلب: اجاره اتومبیل با راننده در هندوستان